Password

Pass thường chỉ đặt cho các pj nào chưa có per hoặc có những cảnh r18.

-Pass dành cho các doujinshi là tên pairing đó, tên pairing đã được tagged, xem dưới post.

Ví dụ: Dou có pairing là ginhiji, thì pass sẽ là ginhiji, sẽ được tagged dưới post.

-Pass các chương H trong bộ “Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió”200895928.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s