Tổng hợp các monthly BL recommendation

Đây là post tổng hợp các bài mình viết về tác phẩm BL được cho là hay nhất trong 1 tháng đó mình xem.

Lưu ý: Các post này có thể có spoiler tác phẩm.

Tháng 6 | Yaoi Wins: Hanazono no kioku

Tháng 7 | Danmei Wins: Biến Thái

Tháng 8 | Danmei Wins: Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió

Advertisements

Published by

estée ng

i love things that are categorised as odd. if you love the taste that i'm associate with, welcome.

One thought on “Tổng hợp các monthly BL recommendation”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s